Keun Wae

asa aya kolecer dina mastaka, kukurilingan

awak jadi hampang hampang berat

keun wae asal lain dina hate

nu matak bakal nganyenyeri

sakabeh nu kasigeung

 

asa aya nu kaseureud dina awak

paranas tiris teu katulungan

keun wae asal lain na manah

nu matak bisa kagegeloan

najan ngan saukur kaantelan

 

mugi Gusti, tiasa ngajagi

kana sagala rasa

tina sarupaning nu teu merenah

hampura Gusti, neda pituduh nu Maha Suci

sangkan salamet tina cocoba

mung ka Gusti nu Agung neda pitulung

mugia Gusti kersa nangtayung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s